REHACOM - Software pro trénink kognitivních funkcí

Vítejte na stránkách společnosti Neuroterapie, výhradního distributora software Rehacom pro Českou a Slovenskou republiku.

 

Program RehaCom je kognitivní terapie pro podporu klinické práce profesionálů u následujících onemocnění:

  • Cévní mozková příhoda 
  • Traumatické poranění mozku
  • Roztroušená skleróza 
  • Mírná kognitivní porucha, demence
  • Kognitivní poruchy u deprese
  • Kognitivní deficity u schizofrenie
  • ADHD 

Terapeut je schopen nastavit program tak, aby odpovídal potřebám, charakteru i tíži postižení pacienta.

Pacienti mohou trénovat jak v ordinaci u lékaře, tak i u sebe doma. Vzhledem k online řešení má terapeut výsledky kdykoli k dipozici.

...

DOPORUČENÁ CENA PRO PACIENTA 120 Kč/h , DOPORUČENÉ TRÉNIKOVÉ SCHÉMA 3-5x TÝDNĚ 30 -60 minut

V případě dotazu, či zájmu o licenci nás kontaktujte. 

slider slider slider slider

REHAINGEST - Diagnostika a terapie poruch polykání

Rehaingest umožňuje měřit a objektivně zobrazovat faryngeální fázi polykání. Jedná se o celosvětově unikátní systém schopný zpracovávat současně elektromyografické (EMG) a bioimpedanční (BI) signály. Prostřednictvím těchto signálů je možné automaticky získávat velmi přesné informace o pohybech vykonávaných během polykacího aktu.

 

Měření se uskutečňuje přes elektrody, které jsou aplikovány na krk a hlavu. Přiložená šablona usnadňuje jejich přesné umístění. Data jsou následně snímána měřícím modulem, který je přenáší na tablet.

 

 

Rehaingest hodnotí průběh polykání pomocí elektromyografie (EMG) a bioimpedance (BI). Prostřednictvím EMG je měřena aktivita svalů jazyka při zvedání (elevaci) hrtanu. V důsledku pohybů kořene jazyka a hrtanu dochází ke změně bioimpedance. Rehaingest identifikuje změny EMG a BI a vyhodnotí je jako polykání.

Schluck = polknutí; 1 identifikace změny impedance specifické pro polykání (BI); 2 identifikace svalové aktivity (EMG)

 

 BIOFEEDBACK

 Světová novinka: Měření polykání s biofeedbackem Biofeedback je metoda, při které se mohou fyziologické procesy stát vnímatelnými. Zpětná vazba (feedback) by měla pacientovi pomoci tyto fyziologické procesy ovlivnit.

 

 

 

Obrázek znázorňuje jeden z modelů biofeedbacku nazvaný "Létající balón". 1: žádná elevace hrtanu (balón letí nízko) 2: hrtan se zvedá (balón stoupá vzhůru) 3: hrtan se snižuje (balón klesá dolů)

 

 DLOUHODOBÉ MĚŘENÍ

 Celosvětově první systém pro dlouhodobé měření polykání

Rehaingest dokáže zaznamenávat polykací aktivitu po dobu 8 hodin. Počátek a konec záznamu lze nastavit individuálně. Během měření může pacient vykonávat běžné denní aktivity. Všechna jednotlivá polknutí se ukládají k pozdějšímu prohlížení a hodnocení. Je možné zobrazit také frekvenci polykaní v čase.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Neuroterapie a.s., IČ: 03288765, DIČ: CZ03288765

A: Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4

E: info@neuroterapie.cz

M: +420 777 551 077