O programu

 

.

.

  

 

RehaCom reprezentuje skutečnou kognitivní terapii a ne pouhý mozkový jogging nebo učení dovednostem!

 

Vědecky prokázané výsledky:

Mnoho studií po celém světě prokazuje účinnost programu RehaCom ve všech fázích rehabilitace.

 

Doplňkové pozitivní účinky:

Program RehaCom má pozitivní vliv na klientův pocit pohody a pomáhá zlepšit kvalitu jeho života. To vede ke zvýšení jeho pocitu sebedůvěry a následně i k lepším pracovním příležitostem.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postup tréninku

Kognitivní terapie v 5 krocích

Krok 1: Screening klienta

Krok 2: Výběr vhodných terapeutických modulů

Krok 3: Individualizace terapie

Krok 4: Započetí terapie

Krok 5: Analýza výsledků terapie

Krok 1: Screening klienta

Terapeut změří klientův výkon.

Program RehaCom nabízí 9 screeningových modulů pro testování kognitivních deficitů,

které poskytují výsledky ve srovnání se zdravými lidmi stejného pohlaví a věku.

Jako výsledek testování, systém doporučí terapii RehaCom s využitím specifických terapeutických modulů, které odpovídají potřebám klienta.

 

Dostupné screeningové moduly:

Bdělost • Rozdělená pozornost • Kontrola odezvy • Prostorové hledání / Opomíjení • Paměť • Logické uvažování • Zorné pole • Vizuální skenování

Krok 2: Výběr vhodných terapeutických modulů

Program RehaCom nabízí více něž 20 terapeutických modulů.

Každý modul obsahuje stovky úkolů s různým stupněm obtížnosti, od velmi jednoduchých – po velmi složité úkoly.

Každý modul je auto-adaptivní.

Moduly jsou k vhodné jak pro terapii základních kognitivních funkcí, tak i pro terapii komplexních každodenních schopností.

 

Autoadaptivita: 

Program RehaCom měří aktuální klientovu výkonnost v průběhu terapie a automaticky nastavuje obtížnost tréninku. Tato funkce zaručuje pro klienta nejlepší terapeutické výsledky.

Krok 3: Individualizace terapie

Terapeuti mohou nastavit všechny moduly přesně podle potřeb klienta. 

Auto-adaptivní režim každého modulu lze přizpůsobit různým terapeutickým úkolům.

Parametry je možné nastavit za účelem kontroly délky terapie, počtu úkolů, pracovní rychlosti, zpětné vazba atd.

Terapeutické moduly mohou být přizpůsobeny rodinnému zázemí klienta, jeho povolání nebo osobním preferencím.

 

Individualizace terapeutického materiálu:

Individualizovaná terapie není nutností, je výhodou. Každý klient má svůj příběh a své potřeby. S programem RehaCom budete dobře připraveni na všechny výzvy, které terapie přináší.

Krok 4: Započetí terapie

Před zahájením terapie si terapeut a pacient stanoví terapeutický úkol.

Program RehaCom podporuje tuto úvodní prezentaci pokyny a návody.

Po instruktážní fázi klient pracuje sám po dobu 15 až 60 minut.

Počítač klienta během terapie monitoruje.

 

Klient pracuje samostatně:

Program RehaCom monitoruje pacientovo chování, reakční časy, chyby atd.  Systém nabízí  zpětnou vazbu a automaticky přizpůsobuje úroveň obtížnosti.

Krok 5: Analýza výsledků terapie

Všechny výsledky screeningu a terapie jsou automaticky ukládány v databázi.

Terapeut může vyhodnotit a vytisknout výsledky jako přehled nebo také v detailu.

Detailní záznam průběhu terapie ulehčuje rozhodování o zahrnutí dalších terapeutických úkolů

Po definovaném počtu terapeutických sezení může být úspěch terapie verifikován pomocí opakovaného screeningu a porovnání výsledků před a po absolvování terapie.

... VIDEO INTRODUCTION TO REHACOM

DALŠÍ VIDEA

    

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

Kontaktujte nás

Neuroterapie a.s., IČ: 03288765, DIČ: CZ03288765

A: Marie Cibulkové 404/25, 140 00 Praha 4

E: info@neuroterapie.cz

M: +420 777 551 077